боядисване с естествени боиЧервен цвят се получава от корени на Бояджииски брош (Rubia tinctorum), Червен бакам (Heamatoxylon campechianum), Кармъз (Phytolacca decandra), кори от Глог (Crateagus monogyna).


Зелен цвят – Орехова шума (Juglans regia), Черница (Morus), Коприва (Urtica dioica), клончета на Зеленика (Vinca).

Син цвят - Индиго (Indigofera tinctoria, Indigofera suffruticosa), цветове на Синчец (Centaurea cyanus).

Цвят охра - листа на Дюла (Cydonia vulgaris), Риган ( Origanum vulgare), семе от Захарна метла (fodder plant) и син камък(CuSO4)

Кафяв цвят - отвара от орехови шушулки, зелени листа и черупки(Juglans Regia), Глог (Crateagus), корени на Цер (Quercus cerris), кора на Елша (Alnus glutinosa).

Сив цвят - зрял Боб (Phaseolus vulgaris), кори на Елша (Alnus glutinosa), Осен (Fraxinus excelsior) и др.

Розов цвят - цветове на Сардела (Pelargonium roseum), зелен камък (FeSO4), цветове на див Мак( Papaver rhoeas), клончета на Синя слива (Prunus domestica) и др.

Жълт цвят – отвара от Млечок (Euphobria ciparissias), vinegar, кори от Киселица (Pirus malus), кори отСмрадлика (Rhus cotinus) и др.

Черен цвят - Смрадлика (Rhus cotinus) и зелен камък (FeSO4), кори на Орех (Juglans regia), Осен (Fraxinus excelsior) и др.
курабийки